Metody

Integrating writing services into the educational landscape is a strategic enhancement.
Beyond being instrumental in meeting deadlines, these services, such as
ghostwriter seminararbeit provide invaluable insights into the art of effective writing. Positioned as a dynamic supplement to traditional classroom learning, they introduce an alternative perspective, ultimately elevating the overall educational experience.
Embrace the power of enriched learning through our comprehensive writing services.

W pracy z dziećmi czerpiemy z teorii i praktyki edukacji demokratycznej, Montessori i pedagogiki Janusza Korczaka. Zdecydowałyśmy się na autorski program, uznając, że z każdej z wymienionych metod i filozofii pracy z dzieckiem, powinnyśmy wybrać to, co najmłodszym dzieciom będzie najbardziej potrzebne.

Wierzymy, że dziecko:

  • Potrzebuje samodzielności – dlatego nie wyręczamy w żadnych czynnościach, pomagamy, wspieramy, nagradzamy wysiłek.
  • Jest ekspertem w zakresie własnego rozwoju – dajemy mu swobodę do wykonywania aktywności, na które ma ochotę, my staramy się podpowiadać i inspirować.
  • Rozumie, co się dzieje dookoła niego i wie czego chce – dlatego słuchamy, obserwujemy, pytamy.
  • Powinno szanować innych, ale uczy się tego tylko wtedy, kiedy ono i jego potrzeby są szanowane.
  • Obdarza dorosłych uwagą, jeśli samo o tę uwagę nie musi prosić.
  • Uczy się przez obserwację i naśladowanie – nie tylko dorosłych, ale także innych dzieci. Dlatego grupa, w której pracujemy jest zróżnicowana wiekowo.
  • Chce dobrze – pamiętamy o tym zawsze.

Program zajęć w „Drejdlu”

  • Jest projektowany pod kątem indywidualnych potrzeb dzieci. Dostosowujemy go do struktury wiekowej grupy, możliwości rozwojowych i umiejętności dzieci.
  • Plan dnia składa się ze stałych elementów takich jak posiłki, pielęgnacja, zajęcia planowane, wypoczynek, zabawa swobodna oraz czas na świeżym powietrzu.
  • Zajęcia rozwojowe i edukacyjne zakładają rozmaite formy aktywności i udziału dzieci.

W „Drejdlu” prowadzimy:

zajęcia muzyczno-rytmiczne rozwijające zmysł słuchu, koordynację wzrokowo-ruchową (granie na instrumentach, tańczenie, śpiewanie, słuchanie muzyki)

aktywności plastyczne i manualne (malowanie; rysowanie; zabawa plasteliną, masą solną; wycinanie; sortowanie; wydzieranie; klejenie; zabawki do manipulowania; puzzle)

ćwiczenia ruchowe (czołganie się, bieganie, turlanie, korzystanie z miękkich zabawek rehabilitacyjnych)

zajęcia związane z rozwojem emocjonalnym (zabawy w dom, zabawy lalkami, wspólne rozmowy, czytanie książek, opowiadanie historii)

atrakcje, związane z porami roku, kulturą (gotowanie potraw; zbieranie liści/kasztanów; sadzenie roślin i obserwowanie wzrostu; lepienie bałwanów)

zabawy sensoryczne, poznawanie faktur (przesypywanie, zabawy grochem, kaszami, fasolą, mąką)

Codziennie wychodzimy na dwór – mamy własny przytulny ogródek

Zabawki w „Drejdlu” są dostępne dla dzieci tak by mogły same z nich korzystać podczas zabaw swobodnych. Podczas zabaw swobodnych opiekunowie podążają za dziećmi, obserwują ich preferencje, inspirują, zachęcają ale nie narzucają swoich rozwiązań by wspierać wszechstronny rozwój dziecka. Podczas zabaw swobodnych dzieci mają możliwość uczyć się samodzielności, niezależności, realizować swoje potrzeby rozwojowe.

Dzieci mają umożliwione różne formy odpoczynku, nie tylko sen, ale także, słuchanie bajek, oglądanie książeczek, cichą zabawę, słuchanie muzyki, zabawy relaksacyjne. Nie zmuszamy do drzemek.

Opiekunki stale współpracują z rodzicami. Wspólnie omawiają harmonogram pracy, sytuacje rozwojową dzieci, pomysły na zabawy jak również ew. trudności pojawiające się w grupie. Pod koniec każdego dnia dowiecie się, co Wasze dziecko zrobiło, czego się nauczyło, co zrobiło na nim wrażenie. Zapraszamy także do „posiadówek” na dywanie w czasie odbierania dzieci – wtedy możecie zobaczyć, jak dzieci spędzają czas ale także porozmawiać z dzieckiem o tym, co zrobiło w ciągu dnia. Staramy się zachęcać Was praktycznie do rodzinnego quality time.

FACEBOOK